0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World TT-CUP
Igor Demchuk
۱
۳
Zdrobylko Bohdan
Finished
۰۳:۲۵
Volodymyr Tuchkevych
۳
۱
Igor Demchuk
Finished
۰۲:۲۵
Anatoly Zapletnyuk
۳
۲
Volodymyr Tuchkevych
Finished
۰۲:۵۵
Anatoly Zapletnyuk
۳
۲
Igor Demchuk
Finished
۰۱:۲۵
Volodymyr Tuchkevych
۳
۲
Igor Demchuk
Finished
۰۴:۵۵
Volodymyr Tuchkevych
۲
۳
Anatoly Zapletnyuk
Finished
۰۵:۵۵
Marek Kulisek
۳
۰
Petr Kotrbaty
Finished
۰۰:۲۰
Zdrobylko Bohdan
۳
۰
Igor Demchuk
Finished
۰۰:۲۵
Petr Moravec
۲
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۰۰:۵۰
Volodymyr Tuchkevych
۳
۰
Zdrobylko Bohdan
Finished
۰۰:۵۵
Marek Kulisek
۰
۳
Petr Moravec
Finished
۰۱:۲۰
Anatoly Zapletnyuk
۱
۳
Zdrobylko Bohdan
Finished
۰۱:۵۵
Petr Moravec
۳
۱
Marek Kulisek
Finished
۰۲:۲۰
Anatoly Zapletnyuk
۱
۳
Igor Demchuk
Finished
۰۳:۵۵
Volodymyr Tuchkevych
۱
۳
Zdrobylko Bohdan
Finished
۰۴:۲۵
Anatoly Zapletnyuk
۱
۳
Zdrobylko Bohdan
Finished
۰۵:۲۵
  Czech Republic Pro League
Jiri Ruzicka
۳
۱
Radek Rose
Finished
۰۵:۳۰
Pavel Vilhelm
۲
۳
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۰۳:۳۰
Radek Rose
۳
۲
Jiri Nesnera
Finished
۰۲:۳۰
Jiri Nesnera
۲
۳
Michal Zahradka
Finished
۰۳:۳۰
Lukas Boruvka
۳
۰
Josef Medek
Finished
۰۰:۳۰
Josef Medek
۳
۲
Zdenek Bilek
Finished
۰۱:۳۰
Jiri Hyrsl
۳
۱
Roman Polovka
Finished
۰۰:۳۰
Karel Brozhik
۲
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۰۳:۰۰
Michal Zahradka
۳
۲
Jiri Ruzicka
Finished
۰۴:۳۰
Zdenek Bilek
۰
۳
Lukas Boruvka
Finished
۰۰:۰۰
Jan Potensky
۳
۲
Jiri Hyrsl
Finished
۰۰:۰۰
Tomas Postelt
۱
۳
Zdenek Bilek
Finished
۰۱:۰۰
Lukas Boruvka
۳
۰
Tomas Postelt
Finished
۰۲:۰۰
Zdenek Bron
۱
۳
Marek Placek
Finished
۰۳:۰۰
Karel Brozhik
۱
۳
Michal Zahradka
Finished
۰۶:۰۰
Michal Zahradka
۱
۳
Jiri Nesnera
Finished
۰۷:۳۰
Jiri Ruzicka
۱
۲
Radek Rose
inprogress
۰۸:۰۰
Bohumil Zadina
۱
۳
Karel Hons
Finished
۰۰:۰۰
Dalibor Kolek
۱
۳
Daniel Krupa
Finished
۰۰:۰۰
Karel Hons
۱
۳
Petr Masa
Finished
۰۰:۳۰
Daniel Krupa
۲
۳
Dominik Muller
Finished
۰۰:۳۰
Ales Krejci
۳
۰
Bohumil Zadina
Finished
۰۱:۰۰
Karel Hons
۲
۳
Bohumil Zadina
Finished
۰۱:۳۰
Petr Masa
۱
۳
Ales Krejci
Finished
۰۲:۰۰
Dominik Muller
۰
۳
Daniel Krupa
Finished
۰۲:۰۰
Jan Potensky
۱
۳
Jiri Hyrsl
Finished
۰۲:۰۰
Havel Ladislav
۳
۲
Pavel Vilhelm
Finished
۰۲:۳۰
Radek Rose
۳
۲
Karel Brozhik
Finished
۰۴:۰۰
Havel Ladislav
۳
۱
Zdenek Bron
Finished
۰۴:۰۰
Jaroslav Strnad 1964
۱
۳
Marek Placek
Finished
۰۴:۳۰
Pavel Vilhelm
۱
۳
Zdenek Bron
Finished
۰۵:۰۰
Jiri Nesnera
۳
۲
Karel Brozhik
Finished
۰۵:۰۰
Marek Placek
۲
۳
Havel Ladislav
Finished
۰۵:۳۰
Zdenek Bron
۲
۳
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۰۶:۰۰
Marek Placek
۲
۳
Pavel Vilhelm
Finished
۰۶:۳۰
Jiri Ruzicka
۳
۱
Jiri Nesnera
Finished
۰۶:۳۰
Michal Zahradka
۱
۳
Radek Rose
Finished
۰۷:۰۰
Jaroslav Strnad 1964
۰
۳
Havel Ladislav
Finished
۰۷:۰۰
Jaroslav Strnad 1964
۱
۳
Pavel Vilhelm
Finished
۰۷:۳۰
Havel Ladislav
۲
۳
Marek Placek
Finished
۰۸:۰۰
  Europe TT Elite Series
Adrian Wiecek
۳
۰
Jakub Kosowski
Finished
۰۰:۰۰
Przemyslaw Korzec
۳
۰
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۰:۱۵
Antoni Witkowski
۳
۰
Jakub Stecyszyn
Finished
۰۰:۳۰
Kamil Duniec
۰
۳
Matkowski Jakub
Finished
۰۰:۴۵
Michal Minda
۳
۰
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۱:۱۵
Jaroslaw Rolak
۰
۳
Matkowski Jakub
Finished
۰۱:۴۵
Jakub Glanowski
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۰۰
Przemyslaw Korzec
۰
۳
Michal Minda
Finished
۰۲:۱۵
Miastowski Maksymilian
۳
۱
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۲:۳۵
Kamil Duniec
۳
۲
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۲:۴۵
Szymon Marciniak
۰
۳
Igor Misztal
Finished
۰۳:۰۰
Jaroslaw Rolak
۱
۳
Michal Minda
Finished
۰۳:۱۵
Jakub Glanowski
۰
۳
Miastowski Maksymilian
Finished
۰۳:۳۰
Przemyslaw Korzec
۰
۳
Kamil Duniec
Finished
۰۳:۴۵
Igor Misztal
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۴:۰۰
Dawid Poloszczanski
۰
۳
Matkowski Jakub
Finished
۰۴:۱۵
Szymon Marciniak
۰
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۴:۳۰
Jaroslaw Rolak
۳
۰
Kamil Duniec
Finished
۰۴:۴۵
Miastowski Maksymilian
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۵:۰۰
Michal Minda
۰
۳
Matkowski Jakub
Finished
۰۵:۱۵
Jakub Glanowski
۳
۰
Szymon Marciniak
Finished
۰۵:۳۰
Przemyslaw Korzec
۲
۳
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۵:۴۵
Igor Misztal
۳
۰
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۶:۰۰
Miastowski Maksymilian
۳
۰
Szymon Marciniak
Finished
۰۶:۳۰
Jakub Glanowski
۰
۳
Igor Misztal
Finished
۰۷:۰۰
Mikolaj Szalinski
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۷:۳۰
Miastowski Maksymilian
۳
۱
Igor Misztal
Finished
۰۸:۰۰
  Ukraine Ukraine Win Cup
Oleksandr Ivashkin
۰
۳
Anton Yolkin
Finished
۰۰:۰۰
Rodion Pirveli
۲
۳
Eduard Rubtsov
Finished
۰۰:۳۰
Konstantyn Kirsanov
۱
۳
Evgeny Krivorotyko
Finished
۰۰:۳۰
Konstantyn Kirsanov
۳
۰
Anton Yolkin
Finished
۰۱:۰۰
Oleksandr Ivashkin
۰
۳
Evgeny Krivorotyko
Finished
۰۱:۳۰
Eduard Rubtsov
۳
۲
Oleksandr Naida
Finished
۰۲:۰۰
Evgeny Krivorotyko
۳
۱
Anton Yolkin
Finished
۰۲:۰۰
Oleksandr Naida
۰
۳
Rodion Pirveli
Finished
۰۲:۳۰
Oleksandr Ivashkin
۲
۳
Konstantyn Kirsanov
Finished
۰۲:۳۰
Andrey Burdakov
۲
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۳:۳۰
Eduard Rubtsov
۳
۰
Rodion Pirveli
Finished
۰۳:۳۰
Viktor Sharpay
۲
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۴:۰۰
Viktor Sharpay
۳
۱
Andrey Burdakov
Finished
۰۵:۰۰
Oleksandr Naida
۰
۳
Eduard Rubtsov
Finished
۰۵:۰۰
Sergey Kireev
۳
۰
Andrey Burdakov
Finished
۰۶:۳۰
Sergey Kireev
۲
۳
Viktor Sharpay
Finished
۰۷:۰۰
Andrey Burdakov
۱
۲
Viktor Sharpay
inprogress
۰۸:۰۰
  Russia Liga Pro
Stashkovsky Gleb
-
-
Semyon Korolev
Finished
۰۰:۱۵
Aleksandr Fedorov
۱
۳
Sergey Puzyrev
Finished
۰۰:۳۰
Alexander Chencov
۰
۳
Alexander Frolov
Finished
۰۰:۴۵
Ivan Moshkov
۰
۳
Maksim Lomakin
Finished
۰۰:۴۵
Kirill Malahov
۰
۳
Oleg Popov
Finished
۰۱:۰۰
Andrey Vladimirovich Kirilenko
۱
۳
Denis Sayanov
Finished
۰۱:۱۵
Mikhail Marchenko
۱
۳
Sergey Myagkov
Finished
۰۱:۱۵
Andrey Prokhorov
۳
۰
Valery Sidorin
Finished
۰۱:۳۰
Yuriy Lbov
۳
۲
Igor Mihaylov
Finished
۰۱:۴۵
Andrey Zolotov
۳
۱
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۱:۴۵
Sergey Myagkov
۲
۳
Evgeny Makarenkov
Finished
۰۲:۱۵
Denis Sayanov
۳
۲
Vasily Shirshov
Finished
۰۲:۱۵
Kirill Malahov
۱
۳
Andrey Prokhorov
Finished
۰۲:۳۰
Andrey Vladimirovich Kirilenko
۳
۰
Andrey Zolotov
Finished
۰۲:۴۵
Mikhail Marchenko
۲
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۲:۴۵
Vasily Shirshov
۳
۰
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۳:۱۵
Evgeny Makarenkov
۳
۲
Igor Mihaylov
Finished
۰۳:۱۵
Oleg Popov
۳
۲
Andrey Prokhorov
Finished
۰۳:۳۰
Sergey Myagkov
۱
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۳:۴۵
Denis Sayanov
۲
۳
Andrey Zolotov
Finished
۰۳:۴۵
Valery Sidorin
۰
۳
Kirill Malahov
Finished
۰۴:۰۰
Igor Mihaylov
۳
۲
Mikhail Marchenko
Finished
۰۴:۱۵
Tyinchtyik Turabekov
۱
۳
Andrey Vladimirovich Kirilenko
Finished
۰۴:۱۵
Andrey Zolotov
۳
۱
Vasily Shirshov
Finished
۰۴:۴۵
Yuriy Lbov
۲
۳
Evgeny Makarenkov
Finished
۰۴:۴۵
Valery Sidorin
۰
۳
Oleg Popov
Finished
۰۵:۰۰
Igor Mihaylov
۳
۲
Sergey Myagkov
Finished
۰۵:۱۵
Tyinchtyik Turabekov
۱
۳
Denis Sayanov
Finished
۰۵:۱۵
Evgeny Makarenkov
۳
۰
Mikhail Marchenko
Finished
۰۵:۴۵
Vasily Shirshov
۳
۱
Andrey Vladimirovich Kirilenko
Finished
۰۵:۴۵
  Armenia Armenia ITT CUP
Ararat Smoyan
۰
۳
Davit Mirzoyan
Finished
۰۱:۳۰
Armen Darbinyan
۲
۳
Mkrdij Sounboulian
Finished
۰۲:۱۰
Gevorg Baghdasaryan
۳
۰
Davit Mirzoyan
Finished
۰۲:۳۰
Ararat Smoyan
۰
۳
Mkrdij Sounboulian
Finished
۰۲:۵۰
Davit Mirzoyan
۰
۳
Mkrdij Sounboulian
Finished
۰۳:۵۰
Gevorg Baghdasaryan
۳
۱
Mkrdij Sounboulian
Finished
۰۴:۳۰
Gevorg Baghdasaryan
۳
۰
Armen Darbinyan
Finished
۰۶:۱۰
Armen Darbinyan
۰
۳
Ararat Smoyan
Finished
۰۷:۳۰
Gevorg Baghdasaryan
۱
۱
Ararat Smoyan
inprogress
۰۸:۱۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید