0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World NBA 2K22 Cyber League
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۱۴
۱۰۱
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۰:۱۰
Denver Nuggets (Cyber)
۹۷
۱۱۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۲:۱۰
Charlotte Hornets (Cyber)
۱۰۹
۱۱۷
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۰۰:۵۰
Miami Heat (Cyber)
۱۱۲
۱۲۱
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۱:۳۰
Washington Wizards (Cyber)
۹۵
۱۱۸
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۲:۵۰
Golden State Warriors (Cyber)
۱۳۰
۱۱۹
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۳:۳۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۲۳
۹۴
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۴:۵۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۱۵
۱۰۸
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۶:۵۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۲۳
۱۰۵
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۴:۱۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۱۰
۱۱۵
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۵:۳۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۱۷
۸۷
Charlotte Hornets (Cyber)
Finished
۰۶:۱۰
Washington Wizards (Cyber)
۶۴
۸۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
inprogress
۰۷:۳۰
Denver Nuggets (Cyber)
۱۷
۱۵
Los Angeles Lakers (Cyber)
inprogress
۰۸:۱۰
  World NBA 2K20 Cyber League
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۷۲
۷۹
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۱:۲۷
Golden State Warriors (Cyber)
۷۴
۸۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۳:۰۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۸۵
۷۵
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۶:۵۷
Denver Nuggets (Cyber)
۷۰
۸۴
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۶:۳۷
Orlando Magic (Cyber)
۶۵
۸۱
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۰:۱۷
New York Knicks (Cyber)
۶۳
۸۰
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۲:۰۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۶۳
۶۴
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۳:۴۷
Dallas Mavericks (Cyber)
۸۶
۸۴
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۰:۳۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۲
۴
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۱:۴۷
Phoenix Suns (Cyber)
-
-
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۲:۲۷
Atlanta Hawks (Cyber)
-
-
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۳:۲۷
Atlanta Hawks (Cyber)
-
-
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۴:۰۷
New York Knicks (Cyber)
۶۴
۸۳
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۰۴:۴۷
Orlando Magic (Cyber)
-
-
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۵:۰۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۶
۶۹
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۵:۵۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۶
۶۱
Atlanta Hawks (Cyber)
inprogress
۰۷:۳۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
-
-
Orlando Magic (Cyber)
inprogress
۰۷:۵۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۰
۰
Boston Celtics (Cyber)
inprogress
۰۸:۱۷
  World NBA 2K22 Cyber Championship
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۵۰
۱۴۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۲:۱۴
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۲۵
۱۱۵
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۲:۱۷
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۱۹
۱۲۸
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۰۰:۵۷
Golden State Warriors (Cyber)
۱۴۵
۱۰۹
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۵:۰۵
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۳۳
۱۲۱
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۶:۱۹
Boston Celtics (Cyber)
۱۲۵
۱۳۵
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۰:۵۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۱۲۱
۱۲۹
Dallas Mavericks (Cyber)
inprogress
۰۱:۰۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۳۷
۱۴۲
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۲:۱۹
Utah Jazz (Cyber)
۱۳۹
۱۲۶
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۳:۴۵
San Antonio Spurs (Cyber)
۱۲۴
۱۱۳
Chicago Bulls (Cyber)
inprogress
۰۳:۴۸
Boston Celtics (Cyber)
۱۱۸
۱۰۳
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۵:۰۵
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۴۱
۱۲۴
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۳:۳۱
  World E-Basketball H2H GG League - 4x5mins
Phoenix Suns (ENIGMA)
۵۳
۶۴
Los Angeles Clippers (AM)
Finished
۰۰:۱۲
Golden State Warriors (GWUAPO)
۴۸
۵۵
Los Angeles Lakers (SHADOW)
Finished
۰۲:۰۰
Los Angeles Clippers (AM)
۷۸
۵۳
Boston Celtics (EL IDOLO)
Finished
۰۲:۲۰
Los Angeles Lakers (SHADOW)
۵۴
۵۳
Brooklyn Nets (ISSE)
Finished
۰۰:۲۲
Phoenix Suns (ENIGMA)
۵۸
۵۴
Boston Celtics (EL IDOLO)
Finished
۰۱:۰۰
Brooklyn Nets (DEANO)
۷۷
۵۹
Golden State Warriors (SLIM)
Finished
۰۱:۰۰
Phoenix Suns (ENIGMA)
۶۸
۴۹
Milwaukee Bucks (BP)
Finished
۰۱:۳۰
Brooklyn Nets (ISSE)
۵۷
۶۵
Los Angeles Lakers (SHADOW)
Finished
۰۲:۳۰
Philadelphia 76ers (PUMA)
۸۷
۷۳
Brooklyn Nets (DEANO)
Finished
۰۲:۴۲
Philadelphia 76ers (PUMA)
۶۹
۶۴
Los Angeles Lakers (OREZ)
Finished
۰۳:۱۴
Philadelphia 76ers (PLANKAVELLI)
۴۵
۵۰
Los Angeles Lakers (SHADOW)
Finished
۰۳:۳۴
Philadelphia 76ers (AM)
۶۳
۷۵
Brooklyn Nets (BP)
Finished
۰۳:۵۶
Boston Celtics (PUMA)
۶۶
۵۲
Phoenix Suns (SLIM)
Finished
۰۴:۱۸
Golden State Warriors (EL IDOLO)
۷۱
۷۶
Brooklyn Nets (BP)
Finished
۰۷:۰۸
Los Angeles Lakers (OREZ)
۷۲
۷۵
Philadelphia 76ers (PUMA)
Finished
۰۰:۳۴
Milwaukee Bucks (BP)
۵۹
۵۶
Los Angeles Clippers (AM)
Finished
۰۰:۴۴
Golden State Warriors (SLIM)
۷۸
۸۹
Los Angeles Lakers (OREZ)
Finished
۰۲:۱۰
Boston Celtics (EL IDOLO)
۸۰
۸۲
Milwaukee Bucks (BP)
Finished
۰۲:۵۲
Los Angeles Clippers (AM)
۶۲
۴۴
Phoenix Suns (ENIGMA)
Finished
۰۳:۲۴
Los Angeles Clippers (OREZ)
۸۲
۷۴
Milwaukee Bucks (DEANO)
Finished
۰۴:۵۰
Milwaukee Bucks (ISSE)
۴۸
۵۰
Los Angeles Clippers (PLANKAVELLI)
Finished
۰۵:۱۰
Phoenix Suns (SLIM)
۶۷
۶۱
Boston Celtics (PUMA)
Finished
۰۵:۲۲
Los Angeles Clippers (OREZ)
۷۷
۶۳
Phoenix Suns (SLIM)
Finished
۰۶:۰۰
Los Angeles Clippers (OREZ)
۵۷
۵۹
Boston Celtics (PUMA)
Finished
۰۶:۵۸
Milwaukee Bucks (DEANO)
۶۱
۶۰
Phoenix Suns (SLIM)
Finished
۰۷:۳۰
Milwaukee Bucks (DEANO)
۴۷
۵۱
Los Angeles Clippers (OREZ)
inprogress
۰۸:۰۲
Brooklyn Nets (DEANO)
۶۷
۸۲
Philadelphia 76ers (PUMA)
Finished
۰۰:۰۲
Brooklyn Nets (ISSE)
۵۶
۷۱
Philadelphia 76ers (PLANKAVELLI)
Finished
۰۱:۰۰
Brooklyn Nets (DEANO)
۷۸
۶۶
Los Angeles Lakers (OREZ)
Finished
۰۱:۳۰
Golden State Warriors (GWUAPO)
۵۵
۶۳
Philadelphia 76ers (PLANKAVELLI)
Finished
۰۱:۳۰
Brooklyn Nets (ISSE)
۶۹
۵۵
Golden State Warriors (GWUAPO)
Finished
۰۳:۰۰
Golden State Warriors (SLIM)
۷۸
۶۹
Brooklyn Nets (DEANO)
Finished
۰۳:۴۶
Los Angeles Lakers (SHADOW)
۷۰
۵۹
Philadelphia 76ers (PLANKAVELLI)
Finished
۰۴:۰۶
Brooklyn Nets (BP)
۸۰
۷۰
Golden State Warriors (EL IDOLO)
Finished
۰۴:۲۸
Brooklyn Nets (BP)
۶۰
۸۲
Philadelphia 76ers (AM)
Finished
۰۵:۳۲
Boston Celtics (SHADOW)
۴۵
۵۴
Los Angeles Clippers (PLANKAVELLI)
Finished
۰۵:۴۲
Milwaukee Bucks (DEANO)
۷۰
۸۰
Boston Celtics (PUMA)
Finished
۰۶:۲۶
Milwaukee Bucks (ISSE)
۵۸
۷۶
Boston Celtics (SHADOW)
Finished
۰۷:۱۸
Philadelphia 76ers (AM)
۶۱
۶۰
Golden State Warriors (EL IDOLO)
Finished
۰۷:۴۰
Los Angeles Clippers (PLANKAVELLI)
۶۰
۵۴
Boston Celtics (SHADOW)
Finished
۰۷:۵۰
  World NBA 2K22 3x3
Phoenix Suns 2K22 3x3
۶
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۰:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۳:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۸
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۰:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۸
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۱:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۳:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۴
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۴:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۶
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۵:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۶:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۹
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۷:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۹
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۰:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۶
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۰:۲۵
LA Clippers 2K22 3x3
۹
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۰:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۸
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۰:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۱:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۷
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۱:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۷
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۱:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۸
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۱:۴۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۸
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۱:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۵
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۴
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۲:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۹
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۲:۳۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۹
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۲:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۴
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۳:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۵
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۳:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۷
۱۱
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۳:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۴
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۳:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۷
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۴:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۹
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۴:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۹
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۴:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۷
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۴:۴۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۵
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۴:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۵:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۸
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۵:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۷
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۵:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۶
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۵:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۰
۱۲
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۵:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۶:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۳
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۶:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۵
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۶:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۶:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۶
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۶:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۱۳
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۷:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۸
۱۲
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۷:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۴
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۷:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۶
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۷:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۴
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۷:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۸
۱۰
Chicago Bulls 2K22 3x3
inprogress
۰۸:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۵
۳
Golden State Warriors 2K22 3x3
inprogress
۰۸:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
-
-
Phoenix Suns 2K22 3x3
بازی شروع نشده است
۰۸:۲۵
  World NBA 2K21 1x1
Michael Jordan
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۰۰:۲۰
LeBron James
۱۱
۹
James Harden
inprogress
۰۰:۰۰
Tracy McGrady
۱۱
۹
Bradley Beal
Finished
۰۰:۱۰
Luka Doncic
۱۴
۱۲
LeBron James
Finished
۰۳:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۷
LeBron James
Finished
۰۳:۴۰
Kobe Bryant
۱۱
۶
Damian Lillard
Finished
۰۰:۳۰
LeBron James
۱۱
۱
Russell Westbrook
Finished
۰۰:۴۰
Tracy McGrady
۱۱
۸
James Harden
Finished
۰۰:۵۰
Michael Jordan
۱۱
۳
Bradley Beal
Finished
۰۱:۰۰
Damian Lillard
۷
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۱:۱۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۱:۲۰
Kawhi Leonard
۱۱
۴
James Harden
Finished
۰۱:۳۰
Bradley Beal
۶
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۱:۴۰
Tracy McGrady
۹
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۱:۵۰
Damian Lillard
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۰۲:۰۰
Luka Doncic
۴
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۲:۱۰
James Harden
۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۲:۲۰
Tracy McGrady
۱۲
۱۰
Russell Westbrook
Finished
۰۲:۳۰
Kobe Bryant
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۰۲:۴۰
Bradley Beal
۴
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۲:۵۰
Michael Jordan
۱۱
۶
Tracy McGrady
Finished
۰۳:۱۰
Russell Westbrook
۲
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۳:۲۰
Damian Lillard
۹
۱۱
Bradley Beal
Finished
۰۳:۳۰
Luka Doncic
۹
۱۱
James Harden
Finished
۰۳:۵۰
Kobe Bryant
۱۱
۶
Tracy McGrady
Finished
۰۴:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۲
Bradley Beal
Finished
۰۴:۱۰
Kawhi Leonard
۱۱
۷
Russell Westbrook
Finished
۰۴:۲۰
James Harden
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۰۴:۳۰
LeBron James
۱۱
۷
Damian Lillard
Finished
۰۴:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۴
Kobe Bryant
Finished
۰۴:۵۰
Russell Westbrook
۲
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۵:۰۰
James Harden
۱۱
۱۳
Tracy McGrady
Finished
۰۵:۱۰
Damian Lillard
۱
۱۱
LeBron James
Finished
۰۵:۲۰
Luka Doncic
۱۱
۹
Michael Jordan
Finished
۰۵:۳۰
Bradley Beal
۵
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۵:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۳
James Harden
Finished
۰۵:۵۰
LeBron James
۱۱
۴
Tracy McGrady
Finished
۰۶:۰۰
Luka Doncic
۱۲
۷
Russell Westbrook
Finished
۰۶:۱۰
Kobe Bryant
۱۱
۹
Michael Jordan
Finished
۰۶:۲۰
Bradley Beal
۳
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۶:۳۰
James Harden
۱۱
۹
Tracy McGrady
Finished
۰۶:۴۰
Luka Doncic
۱۳
۱۱
Damian Lillard
Finished
۰۶:۵۰
LeBron James
۱۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۷:۰۰
Bradley Beal
۱۱
۳
Russell Westbrook
Finished
۰۷:۱۰
Tracy McGrady
۱۱
۵
James Harden
Finished
۰۷:۲۰
Damian Lillard
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۷:۳۰
Luka Doncic
۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۷:۴۰
Bradley Beal
۲
۱۱
LeBron James
Finished
۰۷:۵۰
Tracy McGrady
۹
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۸:۰۰
James Harden
۱۰
۵
Russell Westbrook
inprogress
۰۸:۱۰
Damian Lillard
-
-
Michael Jordan
بازی شروع نشده است
۰۸:۲۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید